İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili haberler, yargı kararları ve paylaşımların olduğu kategori.

REKLAM ALANI
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve...
09.09.2022
0
12
İşveren kavramı 4857 sayılı İş Kanunu’nun (İş Kanunu) “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde tanımlanmıştır. Anılan düzenlemeye göre; “…işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren…” denir. Diğer bir anlatımla, işveren iş görme ediminin alacaklısı olan ve işçiye en üst düzeyde emir ve talimat veren kişidir....
01.06.2022
0
6
Genel olarak mevsimlik iş, faaliyetin yılın sadece belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl yapılmakla birlikte faaliyetin yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler şeklinde tanımlanabilir. Mevsimlik işlerin en önemli özelliği, bu işlerin yılın belirli bir döneminde periyodik olarak tekrarlanmasıdır (S. Süzek, İş Hukuku, … 2018, 271; H. Mollamahmutoğlu/M. Astarlı/U....
01.06.2022
0
6
SGK Yurtdışı Borçlanma Hesabı Nasıl Yapılır? SGK yurtdışı borçlanması, Türk vatandaşlarının, yurtdışında geçen hizmet süreleri için prim ödemesinin yapıldığı ve bu sayede emeklilik hakkı tanıyan bir hesaplamadır. SGK yurtdışı borçlanması için gerekli şartları sağlayan kişiler, yazılı dilekçe ile başvuruda bulunabilir. Yurtdışında geçen hizmet süresine göre günlük ücret belirlenir ve bu...
31.05.2022
0
10
İş Kazası Bildirimi ve Bildirim Süresi İş kazası bildirimi, işyerinde kaza olması ve çalışanın zarar görmesi halinde, işverenin yetkili kurumlara bu durumu bildirmesini gerektiren bir düzenlemelidir. İş kazası bildirimi sorumluluğu, işverene aittir ve bildirim yapılmadığında idari para cezası uygulanır. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hükümleri İş kazası veya meslek sebebi...
31.05.2022
0
8
Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır soruları sıklıkla birbirine karıştırılır. Kıdem tazminatı, işçinin geçerli bir sebeplere dayandırarak işini sonlandırmasıdır. İşveren ve işçinin kendi hak ve sorumluluklarını bilinçli olarak öğrenmesi şarttır. Bu neden internette kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusuna cevap aranır. Kıdem Tazminatı Nedir?...
31.05.2022
0
4
4A isteğe bağlı sigorta nedir sorusuna günümüzde pek çok kişi yanıt almaya çalışıyor. İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemelerini gerçekleştirmesi sonucunda bireylerin genel sağlık sigortasından yararlanmalarına hak tanıyan sigortadır. Bazı insanların yaşam koşulları tam zamanlı ve sigortalı olarak çalışmalarına izin vermez isteğe bağlı sigorta tam olarak burada...
31.05.2022
0
14
Çalışanlar kimi zaman işverenlerin isteği doğrultusunda SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınır sorusuna yanıt almak için araştırma yapıyor. Borcu yoktur belgesi, kurum başvuruları  ya da devlet teşviklerinden yararlanılması için mutlaka gereklidir. Eski zamanlarda belgeyi almak oldukça zahmetli bir durumdu fakat teknolojinin gelişmesi ile kolaylaşmıştır. Sizler için SGK borcu yoktur yazısı...
31.05.2022
0
8