E-Ticaret Hukuku

E-ticaret hukuku ile ilgili yargı kararları ve paylaşımların olduğu kategori.

REKLAM ALANI
GÜVEN DAMGASI Güven damgası, 6 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret olarak tanımlanmaktadır. Aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcının uyması gereken...
01.06.2022
0
5
Ticari Elektronik İleti Elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Buna göre ticari ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik...
01.06.2022
0
10
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun elektronik ticareti “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade eder” şeklinde tanımlamaktadır. Buna göre tarafları fiziki olarak bir arada olmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirdiği ticari faaliyetler bu kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Elektronik araçlar ile...
01.06.2022
0
5
Elektronik ticaret, kısa adıyla e-ticaret 1990’lı yıllarda internetin popülerlik kazanmasıyla ticari hayatın bir parçası olmaya başladı. Elektronik ticaret aslında elektronik cihazların kullanılmasına başlanılmasından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştı. Örneğin faks cihazlarının yaygınlaşmasıyla işletmeler; teklif formları, fiyat listeleri ya da katalogları fakslama yoluyla iletip, alış-satış dünyasının bir nebze de olsa hızlanmasına katkı sağlamışlardır....
31.05.2022
0
5